Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТОПРОДУКТ" - 00018201

Регулярна інформація за 2008 1 квартал
Кількість розміщень за звітний період: 3
Дата першого розміщення: 23.04.2008
Дата останнього розміщення: 24.04.2008

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб Переглянути
Основні відомості про випущені акції Переглянути
Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) Переглянути
Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент Переглянути
Інформація щодо посади корпоративного секретаря Переглянути
Інформація про господарську та фінансову діяльність Переглянути
Квартальна фінансова звітність підприємства Переглянути