Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОПРОДУКТ" - 00018201

Регулярна інформація за 2 квартал 2013 р.
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 2013-07-24 16:20:42
Дата останнього розміщення: 2013-07-24 16:20:42

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб Переглянути
Основні відомості про випущені акції Переглянути
Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) Переглянути
Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент Переглянути
Інформація щодо посади корпоративного секретаря Переглянути
Інформація про господарську та фінансову діяльність Переглянути
Основні відомості про похідні цінні папери емітента Переглянути
Квартальна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73 Переглянути
Звіт про стан об'єкта нерухомості Переглянути