Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Акцiонерне товариство "Укрнафтопродукт" - 00018201

Регулярна інформація за 2017 рік
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 2018-04-27 09:21:52
Дата останнього розміщення: 2018-04-27 09:21:52

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Основні відомості про емітента Переглянути
Інформація про загальні збори акціонерів Переглянути
Текст аудиторського висновку (звіту) Переглянути
Річна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73 Переглянути
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності Переглянути