Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Публiчне акцiонерне товариство "Укрнафтопродукт" - 00018201

Регулярна інформація за 2015 рік
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 2016-04-27 17:12:50
Дата останнього розміщення: 2016-04-27 17:12:50

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Основні відомості про емітента Переглянути
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) Переглянути
Інформація про дивіденди Переглянути
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Переглянути
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Переглянути
Відомості про аудиторський висновок (звіт) Переглянути
Текст аудиторського висновку (звіту) Переглянути
Річна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73 Переглянути