Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 01.11.2010
Дата публікації 01.11.2010 19:01:00
Найменування емітента* АКЦІОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОПРОДУКТ"
Юридична адреса* 01601, м.Київ, вул.Червоноармійська,2
Керівник* Коваль Катерина Василівна - Виконуючий обов'язки Голови Правління. Тел: 0442467060
E-mail* N.Topchiy@unp.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Загальними Зборами акціонерів АХК "Укрнафтопродукт" від 29 жовтня 2010 року протокол № 14, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Компанії:
Звільнено - В.о.Голови Правління Коваль Катерину Василівну (Паспорт: серія ЕО номер 435516 виданий 02.12.1997 р. Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області), у звязку з поданням посадовою особою заяви про звільнення за власним бажанням. Часткою в статутному капіталі Компанії не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посаді перебувала з 03.08.2009 р.( до обрання Голови Правління Загальними Зборами акціонерів АХК „Укрнафтопродукт”).
Звільнено - Члена Правління - Топчій Надію Петрівну (Паспорт: серія СО номер 836748 виданий 30.10.2001 р. Шевченківським РУГУ МВС в м. Києві), у зв"язку із звільненням за власним бажанням (провідний спеціаліст АХК "Укрнафтопродукт"). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00246%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посаді перебувала з 25.05.2007р.
Звільнено - Члена Наглядової ради -Нишпорську Інну Михайлівну (Паспорт: серія ВМ номер 047235 виданий 01.11.1995 р. Радомишльським РВ УМВС України в Житомирській області) (уповноважений представник Фонду державного майна України за окремим поданням), у зв"язку із звільненням за поданням акціонера Компанії - Фонду державного майна України. Часткою в статутному капіталі Компанії не володіє Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.На посаді перебував з 22.05.2009 р.
Призначено- Голову Правління - Коваль Катерину Василівну (Паспорт: серія ЕО номер 435516 виданий 02.12.1997 р. Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області). Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за поданням акціонера Компанії ТОВ "НК"Альянс-Україна". Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу на Загальних зборах акціонерів не розглядався. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: юрисконсульт департаменту корпоративного управління ТОВ "НК "Альянс-Україна". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Призначено - Члена Правління - Кириченко Миколу Васильовича (Паспорт: серія ВМ номер 047349 виданий 16.11.1995 р. Радомишльським РВ УМВС України в Житомирській області) (провідного спеціаліста АХК "Укрнафтопродукт"). Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за поданням Правління АХК "Укрнафтопродукт". Часткою в статутному капіталі емiтента володіє в розмірі 0,00246%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: питання на Загальних зборах не розглядалося. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:спеціаліст АХК "Укрнафтопродукт". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 3000 акцій.
Призначено - Член Спостережної ради - Нишпорська Інна Михайлівна (Паспорт: серія ВМ номер 047235 виданий 01.11.1995 р. Радомишльським РВ УМВС України в Житомирській області) (уповноважений представник ФДМУ). Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за поданням акціонера Компанії - Фонду державного майна України. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: питання на Загальних зборах питання не розглядалося. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:провідний спеціаліст ФДМУ. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконуючий обов'язки Голови Правління Коваль Катерина Василівна