Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 10.09.2013
Дата публікації 11.09.2013 19:01:00
Найменування емітента* АКЦІОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОПРОДУКТ"
Юридична адреса* 01030, м.Київ, вул. Івана Франка,6
Керівник* Коваль Катерина Василівна - Голова Правління. Тел: 0444906803
E-mail* N.Topchiy@unp.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Акціонерна холдингова компанія "Укрнафтопродукт"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Відкрите акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00018201
1.4. Місцезнаходження емітента
01030 Київ Івана Франка, 6
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
044 490-68-03 044 490-59-31
1.6. Електронна поштова адреса емітента
axk_unp@ukr.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
http://axk.com.ua/
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.
Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
10.09.2013 року Загальними зборами акціонерів Акціонерної холдингової компанії "Укрнафтопродукт" (Протокол №17 від 5вересня -10 вересня 2013 року) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб:
Звільнено - Голову Наглядової радиа -Гриненко Риту Леонідівну (уповноважений представник ФДМУ) (Паспорт: серія СО номер 086088 виданий 20.04.1999 р. Подільським РУГУ МВС України в м. Києві). Звільнення посадової особи відбулось на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за поданням акціонера - Фонду державного майна України. Часткою в статутному капіталі АХК "Укрнафтопродукт" не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посаді з 22.05.2009 року (4 роки).
Звільнено - Член Наглядової ради - Стрельникова Павла Олександровича (уповноважений представник ФДМУ) (Паспорт: серія СА номер 265058 виданий 09.07.1996 р. Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області). Звільнення посадової особи відбулось на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за поданням акціонера - Фонду державного майна України. Часткою в статутному капіталі АХК "Укрнафтопродукт" не володіє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посаді з 22.05.2009 року (4 роки).
Звільнено - Члена Наглядової ради - Нишпорську Інну Михайлівну (уповноважений представник ФДМУ) (Паспорт: серія ВМ номер 047235 виданий 01.11.1995 р. Радомишльським РВ УМВС України в Житомирській області). Звільнення посадової особи відбулось на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за поданням акціонера - Фонду державного майна України. Часткою в статутному капіталі АХК "Укрнафтопродукт" не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посаді з 22.05.2009 року (4 роки).
Звільнено - Члена Наглядової ради - Вигівську Олену Леонтіївну (Паспорт: серія МЕ номер 121784 виданий 27.06.2002 р. Деснянським РУГУ МВС України в м. Києві), у звязку із звільненням за власним бажанням. Володiє часткою в статутному капіталі АХК "Укрнафтопродукт" в розмірі 0,00001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посаді з 22.05.2009 року (4 роки).
Звільнено - Члена Наглядової ради - Колоса Антона Сергійовича (уповноважений представник ТОВ "НК "Альянс-Україна") (Паспорт: серія СО номер 295700 виданий 16.12.1999 р. Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві). Звільнення посадової особи відбулось на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за поданням акціонера - ТОВ "НК "Альянс-Україна). Часткою в статутному капіталі АХК "Укрнафтопродукт" не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посаді з 22.05.2009 року (4 роки).
Звільнено - Члена Наглядової ради - Асауленка Петра Петровича (уповноважений представник ПрАТ "СК "Український фінансовий Альянс") (Паспорт: серія СН номер 751074 виданий 06.03.1998 р. Радянським РУГУ МВС України в м. Києві). Звільнення посадової особи відбулось на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за поданням акціонера - ПрАТ "СК "Український фінансовий Альянс". Часткою в статутному капіталі АХК "Укрнафтопродукт" не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебував на посаді з 04.06.2008 року (5 років).
Звільнено - Члена Наглядової ради - Єлінек Еллу Вікторівну (уповноважений представник ТОВ "Альянс-Україна") (Паспорт: серія АЕ номер 095586 виданий 20.09.1995 р. Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській області). Звільнення посадової особи відбулось на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за поданням акціонера - ТОВ "Альянс-Україна". Часткою в статутному капіталі АХК "Укрнафтопродукт" не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посаді з 22.05.2009 року (4 роки).
Звільнено - Голову Ревізійної комісії - Курінного Євгена Івановича (уповноважений представник ФДМУ) (Паспорт: серія СО номер 094931 виданий 18.02.1999 р. Мінським РУГУ МВС України в м. Києві). Звільнення посадової особи відбулось на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за поданням акціонера - Фонду державного майна України. Часткою в статутному капіталі АХК "Укрнафтопродукт" не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посаді з 22.05.2009 року (4 роки).
Звільнено - Члена Ревізійної комісії - Бондар Єлизавету Вікторівну (уповноважений представник ТОВ з ІІ "КОНЦЕРН «НАФТОПРОДУКТ УКРАЇНИ" (Паспорт: серія АМ номер 807064 виданий 07.09.2001 р. Павлоградським МВ УМВС України в Дніпрпетровській області). Звільнення посадової особи відбулось на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за поданням акціонера - ТОВ з ІІ "КОНЦЕРН «НАФТОПРОДУКТ УКРАЇНИ". Часткою в статутному капіталі АХК "Укрнафтопродукт" не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посаді з 04.04.2008 року (5 років).
Звільнено - Члена Ревізійної комісії - Макушинського Івана Романовича (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних ). Звільнений за власним бажанням. Часткою в статутному капіталі АХК "Укрнафтопродукт" не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посаді з 25.05.2007 року (6 років).
Обрано - Члена Наглядової ради - Гриненко Рита Леонідівна ( представник ФДМУ) (Паспорт: серія СО номер 086088 виданий 20.04.1999 р. Подільським РУГУ МВС України в м. Києві). Посадову особу обрано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за пропозицією акціонера - Фонду державного майна України. Часткою в статутному капіталі АХК "Укрнафтопродукт" не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: питання про строк не розглядалося. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: працювала заступником начальника відділу та головним спеціалістом Фонду державного майна України. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не володіє акціями.
Обрано - Члена Наглядової ради - Єсипенко Людмилу Миколаївну (представник ФДМУ) (Паспорт: серія МЕ номер 874441 виданий 06.05.2008 р. Дніпровським РУ ГУ МВС України м. Києва). Посадову особу обрано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за пропозицією акціонера - Фонду державного майна України. Часткою в статутному капіталі АХК "Укрнафтопродукт" не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: питання про строк не розглядалося. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: обіймала посаду головного спеціаліста у ФДМУ. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не володіє акціями.
Обрано - Члена Наглядової ради - Коваленко Світлану Миколаївну (представник ФДМУ) (Паспорт: серія МЕ номер 207917 виданий 17.04.2003 р. Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві). Посадову особу обрано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за пропозицією акціонера - Фонду державного майна України. Часткою в статутному капіталі АХК "Укрнафтопродукт" не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: питання про строк не розглядалося. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: обіймала посаду головного спеціаліста у ФДМУ. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не володіє акціями.
Обрано - Члена Наглядової ради - Товариство з обмеженою відповідальністю "Альянс - Україна" (Код ЄДРПОУ 31283997 ). Володiє часткою в статутному капіталі АХК "Укрнафтопродукт" в розмірі 0,0001%. Строк, на який призначено особу: питання про строк не розглядалося. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 70 акцій.
Обрано - Члена Наглядової ради - Товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтова компанія «Альянс - Україна» (Код ЄДРПОУ 32073551 ). Володiє часткою в статутному капіталі АХК "Укрнафтопродукт" в розмірі 0,000008%. Строк, на який призначено особу: питання про строк не розглядалося. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 акцій.
Обрано - Члена Ревізійної комісії - Товарство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Концерн «Нафтопродукт України» (Код ЄДРПОУ 30434628 ). Володiє часткою в статутному капіталі АХК "Укрнафтопродукт" в розмір 44,1897%. Строк, на який призначено особу: питання про строк не розглядалося. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 53989420 акцій.
Обрано - Члена Ревізійної комісії - Максимишину Вікторію Петрівну - представник ФДМУ (Паспорт: серія СН номер 854472 виданий 16.07.1998 р. Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві). Посадову особу обрано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за пропозицією акціонера - Фонду державного майна України. Часткою в статутному капіталі АХК "Укрнафтопродукт" не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: питання про строк не розглядалося. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: обіймала посаду головного спеціаліста ФДМУ. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не володіє акціями.
Обрано - Члена Ревізійної комісії - Бреуса Валерія Васильовича - представник ФДМУ від ДПС України (Паспорт: серія СК номер 520462 виданий 24.04.2002 р. Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській області). Посадову особу обрано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за пропозицією акціонера - Фонду державного майна України. Часткою в статутному капіталі АХК "Укрнафтопродукт" не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: питання про строк не розглядалось. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: працював у ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС головним державним податковим ревізором-інспектором; ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС головним державним податковим ревізором-інспектором, заст. нач. відділу; ДПІ у Шевченківському районі м. Києва, ДПС старшим державним податковим ревізором-інспектором.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не володіє акціями.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2.
Голова правління Коваль К.В.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М. П.
(дата)

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Коваль Катерина Василівна