Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 04.06.2008
Дата публікації 06.06.2008 08:00:00
Найменування емітента* АКЦІОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОПРОДУКТ"
Юридична адреса* 01601, м.Київ, вул.Червоноармійська,2
Керівник* Котеленець Алла Олександрівна - Виконуючий обов'язки Голови Правління. Тел: 0442467060
E-mail* N.Topchiy@unp.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
.1. Повне найменування емітента
АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОПРОДУКТ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00018201
1.4. Місцезнаходження емітента
01601 м.Київ Червоноармійська,2
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 246-71-11 (044)226-30-58
1.6. Електронна поштова адреса емітента
unp@ukr.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
д/н
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.
Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів від 04.06.2008 року протокол № 12, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб АХК „Укрнафтопродукт”:
- звільнено з посади члена Спостережної ради Кириченко Наталію Василівну (паспорт СМ №148233 вид.Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській області 29.12.1999 р.) представник ТОВ „Альянс-Україна” в зв”язку із звільненням, на посаді перебувала з 25.05.2007 р. , часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- звільнено з посади члена Спостережної ради Максимчука Олександра Вікторовича (паспорт АА №503817 вид. Бершадським РВ УМВС України у Вінницькій обл.06.06.1997 р.) представник ТОВ „НК „Альянс-Україна” в зв”зку із звільненням, на посаді перебував з 25.05.2007 р., часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- звільнено члена Спостережної ради Жукова Григорія Семеновича (паспорт І-ОМ № 700962 вид. ВВС Каргасокського райвиконкому Томської обл.. (РФ) 15.12.1977 р.) в зв”язку із звільненням, на посаді перебував з 23.04.2004 р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- звільнено з посади члена Спостережної ради Резніченко Наталію Анатоліївну (паспорт СО №369200 вид. Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві 22.04.2000 р.) представник Фонду державного майна України, в зв”зку із звільненням, на посаді перебула з 11.05.2005 р., часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- призначено на посаду члена Спостережної ради Василегу Катерину Григорівну (паспорт СО №860684 вид. Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві 12.02.2002 р.) представник ТОВ „Альянс-Україна”, володіє часткою у статутному капіталі 0,002, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- призначено на посаду члена Спостережної ради Лозенка Віталія Івановича (паспорт СН №781146 вид. Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві 23.04.1998 р.) представник ТОВ „НК„Альянс-Україна”, часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- призначено на посаду члена Спостережної ради Асауленка Петра Петровича (паспорт СН №751074 вид. Радянським РУГУ МВС України в м. Києві 06.03.1998 р.) представник ЗАТ „Український фінансовий альянс”, часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- призначено на посаду члена Спостережної ради Гриненко Риту Леонідівну (паспорт СО №086088 вид. Подільським РУГУ МВС України в м. Києві 20.04.1999 р.) представник Фонду державного майна України, часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2.
Голова Правління Ткач О.Е.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М. П.
(дата)

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконуючий обов'язки Голови Правління Котеленець Алла Олександрівна