Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 19.09.2008
Дата публікації 22.09.2008 19:10:04
Найменування емітента* АКЦІОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОПРОДУКТ"
Юридична адреса* 01601, м.Київ, вул.Червоноармійська,2
Керівник* Котеленець Алла Олександрівна - Виконуючий обов'язки Голови Правління. Тел: 0442467060
E-mail* N.Topchiy@unp.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОПРОДУКТ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00018201
1.4. Місцезнаходження емітента
01601 м.Київ Червоноармійська,2
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044)246-71-11 (044)226-30-58
1.6. Електронна поштова адреса емітента
unp@ukr.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
д/н
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.
Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Спостережною Радою АХК "Укрнафтопродукт" від 19.09.2008 року протокол № 71, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Компанії:
- звільнено з посади Голови Правління Ткача Олександра Едуардовича (паспорт СН №234768 вид. Печерським РУГУ МВС України в м.Києві 15.08.1996 р.), в зв"язку із звільненням, на посаді перебував з 25.05.2007 р., часткою у статутному капіталі не володіє,непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- призначено на посаду В.о. Голови Правління Терлецького Олега Романовича (паспорт КА №241201 вид. Жидачівським РВ УМС України у Львівській обл. 10.08.1996 р),часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2.
В. О. Голови Правління Терлецький О.Р.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М. П.
(дата)

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконуючий обов'язки Голови Правління Котеленець Алла Олександрівна