Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 22.05.2009
Дата публікації 26.05.2009 19:01:00
Найменування емітента* АКЦІОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОПРОДУКТ"
Юридична адреса* 01601, м.Київ, вул.Червоноармійська,2
Керівник* Котеленець Алла Олександрівна - Виконуючий обов'язки Голови Правління. Тел: 0442467060
E-mail* N.Topchiy@unp.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОПРОДУКТ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00018201
1.4. Місцезнаходження емітента
01601 м.Київ Червоноармійська,2
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044)246-71-11 226-30-58
1.6. Електронна поштова адреса емітента
axk_unp@ukr.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації : інформація відсутня
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.
Зміна складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Загальними Зборами акціонерів АХК "Укрнафтопродукт" від 22 травня 2009 року протокол № 13, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Компанії:
Звільнено - В.о.Голови Правління Терлецького Олега Романовича (паспорт КА 241201 вид. 10.08.1996р. Жидачівським РВ УМВС України у Львівській обл.) у зв"язку із поданням посадовою особою заяви про звільнення за власним бажанням. Часткою в статутному капіталі Компанії не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посаді перебував з 19.09.2008 р.( до обрання Голови Правління Загальними Зборами акціонерів АХК „Укрнафтопродукт”).
Звільнено - Члена Спостережної ради- Василегу Катерину Григорівну (паспорт СО 860684 вид. 12.02.2002р. Дніпровським РУГУ МВС України в м.Києві) у зв"язку із звільненням за власним бажанням (уповноважений представник ТОВ "Альянс-Україна").Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00246%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посаді перебувала з 04.06.2008р.
Звільнено - Члена Спостережної ради - Лозенко Віталія Івановича (паспорт СН 781146 вид. 23.04.1998р. Дніпровським РУГУ МВС України в м.Києві) (уповноважений представник ТОВ "НК"Альянс-Україна"), у зв"язку із звільненням за власним бажанням. Часткою в статутному капіталі Компанії не володіє Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.На посаді перебував з 04.06.2008 р.
Звільнено -Голову Спостережної ради - Іваненко Тетяну Володимирівну (паспорт СО 224399 вид. 26.10.1999 Залізничним РУГУ МВС України в м.Києві)(уповноважений представник ФДМУ) .Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів , за поданням акціонера Компанії - Фонду державного майна України. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посаді перебувала з 21.04.2006 р.
Звільнено - Члена Спостережної ради - Кальніченко Валентину Анатоліївну (паспорт МЕ 336267 вид. 23.10.2003р. Дарницьким РУГУ МВС України в м.Києві) (уповноважений представник ФДМУ). Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за поданням акціонера Компанії - Фонду державного майна України. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посаді перебувала з 02-09.09.2005 р.
Звільнено - Члена Спостережної ради - Штепуру Вадима Миколайовича (паспорт СК 270648 вид. 12.07.1996р. Києво-Святошинським РВГУ МВС України в Київській обл.) (уповноважений представник ФДМУ). Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів , за поданням акціонера Компанії - Фонду державного майна України. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посаді перебував з 21.04.2006 р.
Звільнено- Члена Спостережної ради - Гриненко Риту Леонідівну (паспорт СО 086088 вид. 20.04.1999р. Подільським РУГУ МВС України в м.Києві) (уповноважений представник ФДМУ). Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за поданням акціонера Компанії - Фонду державного майна України. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посаді перебувала з 04.06.2008р.
Призначено- Голову Правління - Дячука Юрія Івановича (паспорт НА 314498 вид. 18.03.1997р. Хмельницьким ГУ УМВС України в Хмельницькій області). Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за поданням акціонера Компанії ТОВ "НК"Альянс-Україна". Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу на Загальних зборах акціонерів не розглядався. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник юридичного відділу ЗАТ „Науково-виробничий концерн „Наука”. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Призначено - Голову Спостережної ради - Гриненко Риту Леонідіву (паспорт СО 086088 вид. 20.04.1999р. Подільським РУГУ МВС України в м.Києві) (уповноважений представник ФДМУ). Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за поданням акціонера Компанії Фонду державного майна України. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: питання на Загальних зборах не розглядалося. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:заступник начальника відділу ФДМУ, член спостережної ради АХК "Укрнафтопродукт" (уповноважений представник ФДМУ). Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Призначено - Член Спостережної ради - Руденко Валентину Валентинівну (паспорт СО 681962 вид. 26.06.2001р. Дарницьким РУГУ МВС України в м.Києві) (уповноважений представник ФДМУ). Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за поданням акціонера Компанії - Фонду державного майна України. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: питання на Загальних зборах питання не розглядалося. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:головний спеціаліст ФДМУ. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Призначено - Член Спостережної ради - Стрельникова Павла Олександровича (паспорт СА 265058 вид. 09.07.1996р. Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій обл.) (уповноважений представник ФДМУ). Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за поданням акціонера Компанії - Фонду державного майна України. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: питання на Загальних зборах не розглядалося. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: головний спеціаліст ФДМУ .Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Призначено- Член Спостережної ради -За окремим поданням уповноважений представник ФДМУ.Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за поданням акціонера Компанії - Фонду державного майна України).
Призначено- Члена Спостережної ради-За окремим поданням уповноважений представник ТОВ "Альянс-Україна".Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за поданням акціонера Компанії ТОВ "Альянс-Україна".
Призначено - Члена Спостережної ради- Колос Антона Сергійовича (паспорт СО 295700 вид. 16.12.1999 р. Ленінградським РУГУ МВС України в м.Києві) (Уповноважений представник ТОВ "НК"Альянс-Україна" .Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за поданням акціонера Компанівї ТОВ "НК"Альянс-Україна".Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi лочини немає.Строк, на який призначено особу: питання не розглядалося.Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: юрисконсульт ТОВ "НК"Альянс-Україна".Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2.
Голова Правління Дячук Ю.І.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М. П.
(дата)

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконуючий обов'язки Голови Правління Котеленець Алла Олександрівна