Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 06.08.2009
Дата публікації 06.08.2009 19:01:00
Найменування емітента* АКЦІОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОПРОДУКТ"
Юридична адреса* 01601, м.Київ, вул.Червоноармійська,2
Керівник* Котеленець Алла Олександрівна - Виконуючий обов'язки Голови Правління. Тел: 0442467060
E-mail* N.Topchiy@unp.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
На засіданні Наглядової Ради АХК „Укрнафтопродукт” від 03 серпня 2009 року, протокол №75, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Компанії:
Звільнено – Голову Правління – Дячка Юрія Івановича (паспорт НА 314498 вид. 18.03.1997 р. Хмельницьким ГУ УМВС України в Хмельницькій області) у зв’язку із поданням посадовою особою заяви про звільнення за власним бажанням. Часткою в статутному капіталі компанії не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді перебував з 22.05.2009 р. (до обрання в.о. Голови правління рішенням Наглядової Ради АХК „Укрнафтопродукт”).
Призначено - в.о. Голови правління – Коваль Катерину Василівну (паспорт ЕО 435516 вид. 02.12.2009 р. Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової Ради, за поданням акціонера ТОВ „НК „Альянс-Україна”. Часткою в статутному капіталі компанії не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу на засіданні Наглядової Ради не розглядався. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: юрисконсульт департаменту корпоративного управління ТОВ „НК „Альянс-Україна”. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконуючий обов'язки Голови Правління Котеленець Алла Олександрівна