Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 00018201
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 23/04/2004
Дата публікації 26/04/2004
Найменування емітента* Акцiонерна холдингова компанiя "Укрнафтопродукт"
Юридична адреса* 01601, м. Київ, вул. Червоноармiйська, 2
Керівник* Ковальчук Вiталiй Анатолiйович - Голова Правлiння АХК "Укрнафтопродукт"
Контактна особа* Топчiй Надiя Петрiвна - Провiдний спецiалiст Управлiння довгострокових фiнансових вкладень АХК "Укрнафтопродукт". Тел: (044) тел./факс 235-52-06
E-mail* unp@ukr.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
00018201 23/04/2004 1 Член Спостережної (Наглядової) Ради АХК "Укрнафтопродукт" Холоднова Iрина Петрiвна 0 Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв АХК "Укрнафтопродукт" (протокол № 7 вiд 23.04.04.). Посадова особа судимостей не має.
00018201 23/04/2004 1 Член Спостережної (Наглядової) Ради АХК "Укрнафтопродукт" Зайцев Володимир Олександрович 0 Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв АХК "Укрнафтопродукт" (протокол № 7 вiд 23.04.04.). Посадова особа судимостей не має.
00018201 23/04/2004 1 Голова Спостережної (Наглядової) Ради АХК "Укрнафтопродукт" Лєдомська Свiтлана Юрiївна 0 Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв АХК "Укрнафтопродукт" (протокол № 7 вiд 23.04.04.). Посадова особа судимостей не має.
00018201 23/04/2004 0 Голова Правлiння АХК "Укрнафтопродукт" Ковальчук Вiталiй Анатолiйович 0 Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв АХК "Укрнафтопродукт" (протокол №7 вiд 23.04.04). Посадова особа судимостей не має.
00018201 23/04/2004 1 Голова Правлiння АХК "Укрнафтопродукт" Ковальчук Вiталiй Анатолiйович 0 Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв АХК "Укрнафтопродукт" ( протокол № 7 вiд 23.04.04.). Посадова особа судимостей не має.
00018201 23/04/2004 1 Член Правлiння АХК "Укрнафтопродукт" Краснянський Григорiй Якович 0.002 Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв АХК "Укрнафтопродукт" (протокол № 7 вiд 23.04.04.). Посадова особа судимостей не має.
00018201 23/04/2004 0 Член Спострежної (Наглядової) Ради АХК "Укрнафтопродукт" Жуков Григорiй Семенович 0 Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв АХК "Укрнафтопродукт" (протокол № 7 вiд 23.04.04). Посадова особа судимостей не має.
00018201 23/04/2004 0 Член Спостережної (Наглядової) Ради АХК "Укрнафтопродукт" Зайцев Володимир Олександрович 0 Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв АХК "Укрнафтопродукт" (протокол № 7 вiд 23.04.04). Посадова особа судимостей не має.
00018201 23/04/2004 0 Член Правлiння АХК "Укрнафтопродукт" Котеленець Алла Олександрiвна 0 Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв АХК "Укрнафтопродукт" (протокол № 7 вiд 23.04.04). Посадова особа судимостей не має.
00018201 23/04/2004 0 Член Правлiння АХК "Укрнафтопродукт" Ткач Валентина Теодорiвна 0 Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв АХК "Укрнафтопродукт" (протокол № 7 вiд 23.04.04). Посадова особа судимостей не має.
00018201 23/04/2004 1 Член Правлiння АХК "Укрнафтопродукт" Солодкий Руслан Iванович 0 Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв АХК "Укрнафтопродукт" (протокол № 7 вiд 23.04.04.). Посадова особа судимостей не має.
00018201 23/04/2004 0 Член Правлiння АХК "Укрнафтопродукт" Краснянський Григорiй Якович 0.002 Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв АХК "Укрнафтопродукт" (протокол № 7 вiд 23.04.04). Посадова особа судимостей не має.
00018201 23/04/2004 0 Голова Спостережної (Наглядової) Ради АХК "Укрнафтопродукт" Лєдомська Свiтлана Юрiївна 0 Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв АХК "Укрнафтопродукт" (протокол № 7 вiд 23.04.04). Посадова особа судимостей не має.
00018201 23/04/2004 0 Член Спостережної (Наглядової) Ради АХК "Укрнафтопродукт" Навроцька-Бузюн Юлiя Вiкторiвна 0 Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв АХК "Укрнафтопродукт" (протокол № 7 вiд 23.04.04.). Посадова особа судимостей не має.
00018201 23/04/2004 0 Член Спостережної (Наглядової) Ради АХК "Укрнафтопродукт" Гавриш Олена Петрiвна 0 Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв АХК "Укрнафтопродукт" (протокол № 7 вiд 23.04.04). Посадова особа судимостей не аає.
00018201 23/04/2004 0 Член Спостережної (Наглядової) Ради АХК "Укрнафтопродукт" Кальченко Михайло Вiкторович 0 Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв АХК "Укрнафтопродукт" (протокол № 7 вiд 23.04.04). Посадова особа судимостей не має.
00018201 23/04/2004 0 Член Спостережної (Наглядової) Ради АХК "Укрнафтопродукт" Єрмекбаєв Серик Байузакович 0 Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв АХК "Укрнафтопродукт" (протокол № 7 вiд 23.04.04). Посадова особа судимостей не має.
00018201 23/04/2004 0 Член Спостережної (Наглядової ) Ради АХК "Укрнафтопродукт" Вигiвська Олена Леонтiївна 0 Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв АХК "Укрнафтопродукт" (протокол № 7 вiд 23.04.04). Посадова особа судимостей не має.
00018201 23/04/2004 0 Член Спостережної (Наглядової) Ради АХК "Укрнафтопродукт" Коленко Костянтин Михайлович 0 Змiни вiдбулися на пiдставi рiшенн Загальних Зборiа акцiонерiв АХК "Укрнафтопродукт" (протокол № 7 вiд 23.04.04). Посадова особа судимостей не аає.
00018201 23/04/2004 0 Член Правлiння АХК "Укрнафтопродукт" Солодкий Руслан Iванович 0 Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв АХК "Укрнафтопродукт" (протокол № 7 вiд 23.04.04). Посадова особа судимостей не має.
00018201 23/04/2004 1 Член Правлiння АХК "Укрнафтопродукт" Котеленець Алла Олександрiвна 0 Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв АХК "Укрнафтопродукт" (протокол № 7 вiд 23.04.04.). Посадова особа судимостей не має.
00018201 23/04/2004 1 Член Правлiння АХК "Укрнафтопродукт" Ткач Валентина Теодорiвна 0 Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв АХК "Укрнафтопродукт" (протокол № 7 вiд 23.04.04.). Посадова особа судимостей не має.
00018201 23/04/2004 0 Голова Ревiзiйної Комiсiї АХК "Укрнафтопродукт" Назаренко Володимир Миколайович 0 Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв АХК "Укрнафтопродукт" (протокол № 7 вiд 23.04.04.). Посадова особа судимостей не має.
00018201 23/04/2004 1 Голова Ревiзiйної комiсiї АХК "Укрнафтопродукт" Представник Фонду державного майна України за окремим письмовим поданням 0 Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв АХК "Укрнафтопродукт" (протокол № 7 вiд 23.04.04.). Iнформацiя про кандидатуру Голови Ревiзiйної комiсiї АХК "Укрнафтопродукт" буде надана додатково.
00018201 23/04/2004 1 Член Спостережної (Наглядової) Ради АХК "Укрнафтопродукт" Жуков Григорiй Семенович 0 Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв АХК "Укрнафтопродукт" (протокол № 7 вiд 23.04.04.). Посадова особа судимостей не має.
00018201 23/04/2004 1 Член Спостережної (Наглядової) Ради АХК "Укрнафтопродукт" Навроцька-Бузюн Юлiя Вiкторiвна 0 Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв АХК "Укрнафтопродукт" (протокол № 7 вiд 23.04.04.). Посадова особа судимостей не має.
00018201 23/04/2004 1 Член Спостережної (Наглядової) Ради АХК "Укрнафтопродукт" Коленко Костянтин Михайлович 0 Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв АХК "Укрнафтопродукт" (протокол № 7 вiд 23.04.04.). Посадова особа судимостей не має.
00018201 23/04/2004 1 Член Спостередної (Наглядової) Ради АХК "Укрнафтопродукт" Вигiвська Олена Леонтiївна 0 Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв АХК "Укрнафтопродукт" (протокол № 7 вiд 23.04.04.). Посадова особа судимостей не має.
00018201 23/04/2004 1 Член Спостережної (Наглядової) Ради АХК "Укрнафтопродукт" Гудушина Свiтлана Миколаївна 0 Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв АХК "Укрнафтопродукт" (протокол № 7 вiд 23.04.04.). Посадова особа судимостей не має.